Parted Magic

Parted Magic là một bản phân phối Linux được tích hợp hàng trăm tiện ích có thể mang đến cho người dùng hàng loạt tiện ích, vượt ngoài mong đợi một công cụ phân chia ổ đĩa thông thường. Nó cho phép bạn thực hiện các hoạt động khác nhau trên những phân vùng và hỗ trợ một số lượng lớn các hệ thống tập tin.Link download : http://downloads.sourceforge.net/partedmagic/pmagic-5.6.iso.zip

Trả lời