Paradise

Đặc điểm nổi bật của Paradise:

 • Có thể thay đổi mọi thông tin liên quan đến nhân viên: Quản lý thông tin cá nhân, thông tin học vấn, kỹ năng, chức vụ, kinh nghiệm làm việc, khen thưởng kỷ luật, quá trình làm việc trong công ty, thông tin về gia đình … 
 • Phòng ban được thiết lập theo cấu trúc cây, phù hợp với sơ đồ tổ chức lớn 
 • Lưu vết toàn bộ quá trình luân chuyển nhân sự để có thể xem danh sách nhân sự theo sơ đồ tổ chức tại thời điểm quá khứ bất kỳ. 
 • Hỗ trợ nhiều tiện ích cho phòng nhân sự: lọc và lập hợp đồng lao động cho nhân viên hết hạn, lọc và nâng lương cho nhân viên đến hạn, lập danh sách chúc mừng sinh nhật… 
 • Chấm công, tính giờ tăng ca, quản lý nghỉ, quản lý giờ làm đêm, thống kê, phân tích, báo cáo tình trạng làm việc trong tháng của nhân viên và toàn công ty. 
 • Tính lương dựa trên mức lương cơ bản, giờ làm việc, trừ đi trễ về sớm, cộng các khoản phụ cấp, trợ cấp, các khoản điều chỉnh trừ lương bù lương cho nhân viên 
 • Tính lương tạm ứng giữa tháng. 
 • Người dùng có thể tự động thêm, xóa các một loại trợ cấp, thêm bù lương, điều chỉnh lương trong hệ thống Paradise
 • Phân quyền bảo mật cao, tính năng system log cho phép lưu lại các thao tác dữ liệu mà người sử dụng thay đổi, dễ dàng cho việc thanh tra, truy vấn thông tinh khi cần thiết.
 • Chương trình tuân theo chuẩn bảo mật ISO17799, một tiêu chuẩn bảo mật rất mạnh.

Hạn chế:

 • Chỉ áp dụng được cho công ty nhỏ có số lượng nhân viên không vượt quá 50 nhân viên. 
 • Chỉ được hỗ trợ, tư vấn sử dụng qua điện thoại. Không được hỗ trợ onsite của nhân viên Việt Tín.

Theo Việt Tín

Link download : http://phanmemtinhluong.com/download/SetupParadise4.exe

Trả lời