Paper Mario World

Paper Mario World là trò chơi Mario nổi tiếng trên thế giới. Nhiệm vụ của bạn trong trò chơi là điều khiển Mario để hoàn thành các cấp độ.

Paper Mario World

Sử dụng búa để giết chết kẻ thù trên đường đi hoặc làm theo cách cổ điển là nhảy vào chúng. Nếu đánh bại tất cả kẻ thù, bạn sẽ được khen thưởng với một mật khẩu cho phần mở rộng. Sử dụng các phím mũi tên để nhảy và chạy. Phím space để dùng búa đánh bại kẻ thù.

Tham khảo cách chơi trong đoạn video sau:

Đặng Hương

Link download : http://down.eplaybus.com/paper-mario-world.exe

Trả lời