Pad Info for iOS

Pad Info for iOS là ứng dụng thống kê thiết bị iPhone/iPad như thời lượng pin còn lại, bộ nhớ, ổ đĩa, địa chỉ IP…

Tính năng:

  • Hiển thị địa chỉ IP nội bộ
  • Thống kê pin: mức độ pin, thời gian còn lại để phát video, phát nhạc, truy cập mạng…
  • Thống kê bộ nhớ và ổ đĩa
  • Các giá trị hệ thống iOS: phiên bản, tên mạng…
  • So sánh màn hình Retina

Minh Lộc

Link download : http://itunes.apple.com/vn/app/pad-info/id364220353?mt=8

Trả lời