OpenDrive

OpenDrive cung cấp cho người dùng:
– OpenDrive Web (Web Application) – Website giúp bạn tiếp cận các tập tin của bạn từ bất cứ nơi nào, tải lên hoặc quản lý các tập tin, tạo thư mục hoặc quản lý thư mục.
– OpenDrive Drive (Online drive) – ổ đĩa ảo trên máy tính bạn để truy cập từ xa vào các tập tin của OpenDrive.
– OpenDrive Desktop (desktop ảo) – Một hệ thống ảo cho phép người dùng cộng tác và quản lý các tập tin và thông tin bằng cách sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba.

Với tài khoản miễn phí:
– 5GB lưu trữ
– Kích thước tập tin tối đa 100MB
– 1GB băng thông
– Tốc độ truyền tải 200kb/s
– Giới hạn liên kết trực tiếp
– Truy cập 1 máy tính
– Truy cập 1 người dùng
– Watermark

Ngoài ra, còn nhiều tùy chọn tài khoản bảo hiểm phí tăng lưu trữ, băng thông, tốc độ tải về, nhiều lượt truy cập sử dụng, bảo mật SSL, tự động đồng bộ, sao lưu và nhiều hơn nữa…

Theo XHTT

Link download : http://www.opendrive.com/

Trả lời