One Design Backup System

One Design Backup System là ứng dụng sao lưu đơn giản và rất dễ sử dụng có thể cho phép bạn dễ dàng tạo các bản sao lưu và lấy lại các tập tin trong trường hợp bạn có thể cần nó. Chương trình thực thi dưới dạng dòng lệnh với menu trực quan, bạn có thể chọn các thao tác cho yêu cầu của bạn.

(theo Softpedia)

Link download : http://heanet.dl.sourceforge.net/project/backupsystem/BackupSystemInstaller2.0.0.0.exe

Trả lời