OggConvert for Linux

Các tập tin videoaudio có rất nhiều định dạng khác nhau, và mỗi định dạng lại phù hợp với nhiều mục đích khác nhau. Vì vậy việc chuyển đổi qua lại giữa các định dạng để phù hợp mục đích của bạn là việc làm cần thiết. OggConvert là một trong những công cụ miễn phí cho phép người dùng chuyển đổi qua lại giữa các định dạng audio và video trên Linux.

Bạn luôn luôn có nhiều sự lựa cho việc chuyển đổi qua lại giữa các định dạng audio và video. Và đây là một số công cụ dòng lệnh có thể phục vụ tốt cho nhiệm vụ chuyển đổi cụ thể một định dạng âm thanh. OggConvert cung cấp cho bạn công cụ để chuyển đổi gần như tất cả các định dạng âm thanh thông dụng sang Ogg.

Theo TTCN

Link download : http://oggconvert.tristanb.net/releases/0.3.3/oggconvert-0.3.3.tar.gz

Trả lời