Nvu For Mac

Nvu For Mac là một phần mềm soạn thảo trang web theo kiểu đồ hoạ WYSIWYG (What-You-See-Is-What-You-Get) dành cho hệ điều hành Mac, cho phép bạn soạn thảo trang web mà không đòi hỏi kiến thức về HTML.

Nvu For Mac

Một số tính năng chính của “Nvu For Mac”:

– Soạn thảo trang web theo kiểu WYSIWYG một cách dễ dàng.

– Tích hợp quản lý tập tin qua giao thức FTP.

– Tạo ra mã HTML tương thích với tất cả các trình duyệt phổ biến nhất hiện nay.

– Chuyển đổi giữa chế độ WYSIWYG Editing và HTML bằng cách sử dụng các tab.

– Hỗ trợ 1 số định dạng như: Tạo Form, bảng biểu và Template.

Tuyết Mai

Link download : http://net2.com/nvu/download/nvu-1.0-mac.dmg.zip

Trả lời