NT Drive Recovery

NT Drive Recovery là tiện ích giúp cho người sử dụng khôi phục các file đã bị xóa mất do vô ý, do lỗi đĩa hoặc bị virus tấn công. Nó còn có thể khôi phục file từ các ổ đĩa đã bị định dạng format lại.

Tính năng chính của NT Drive Recovery:

  • Cứu dữ liệu bị mất do nhiều nguyên nhân trên ổ cứng máy tính.
  • Phục hồi các dữ liệu chứa trong các ổ đĩa không thể truy cập theo cách thông thường.
  • Phục hồi các dữ liệu từ ổ đĩa đã được format.
  • Tìm kiếm các dữ liệu theo thư mục hoặc theo tên.
  • NT Drive Recovery có khả năng làm việc trên các ổ đĩa có phân vùng NTFS.
  • Phục hồi các dữ liệu bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, video.
  • Xem trước kết quả tìm kiếm các dữ liệu.

Link download : http://www.new-utilities.net/download/ntdriverecovery.exe

Trả lời