Notepad GNU

Notepad GN là một trình soạn thảo văn bản được thiết kế để hướng tới tiêu chuẩn trong các ứng dụng soạn thảo.

Ứng dụng rất hữu ích cho mọi lập trình viên cũng như những người liên tục phải soạn thảo hay code các đoạn mã. Notepad GNU có hỗ trợ trên 50 ngôn ngữ lập trình khác nhau như: C, C++, C#, PHP, XML, Visual Basic…

Sau đây là những chức năng tiêu biểu của Notepad GNU:

  • Đánh dấu những trang văn bản yêu thích hay quan trọng đối với bạn.
  • Được tích hợp thẻ HTML, và các bảng kí tự.
  • Bao gồm nhiêu mức quay lại các trạng thái cũ khi bạn đã chỉnh sửa.
  • Là một công cụ tốt để làm việc với clipboard, văn bản và chuỗi.
  • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau…

Tổng hợp

Link download : http://nchc.dl.sourceforge.net/project/notepadgnu/Notepad%20GNU%202.2.8.32/Notepad%20GNU.zip

Trả lời