NoScript

NoScript – Chặn chạy mã JavaScript

Tiện ích mở rộng miễn phí dành cho Firefox này sẽ giúp chặn chạy mã JavaScript mà không có sự đồng ý của bạn, nhưng NoScript không cho phép người dùng có thể chặn các phương pháp của chúng.

Kích vào nút “S” màu xanh, nhỏ mà NoScript thêm vào thanh công cụ để cấu hình tiện ích này đối với danh sách trắng các trang web bạn được phép chạy script.NoScript có thể chạy một thông báo audio để thông báo cho người dùng về mã script đã được chặn.Trong số các tính năng cao cấp hơn của tiện ích, đáng chú ý nhất là khả năng chặn plug-in khỏi việc chạy từ các trang không đáng tin cậy.

Tuy nhiên, bạn không thể chặn NoScript khỏi việc chạy mà không thoát chúng. Dẫu vậy, NoScript vẫn là cách tuyệt vời để “đe dọa” JavaScript, mà không có cách nào tốt hơn.

Link download : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/noscript/

Trả lời