Norton Threat Explorer

Là một dịch vụ của tập đoàn Symantec, Threat Explorer mang đến cho người dùng thông tin mới nhất được cập nhật hàng ngày về các đối tượng có thể gây nguy hại cho máy tính của bạn. Danh sách đối tượng được phân loại theo các chủ đề Latest, Threats, Risks, Vulnerabilities, A-Z Threats Risks. Nếu biết tên của một virus hay gián điệp thì bạn bấm vào thẻ Search rồi nhập từ khóa cần tìm vào ô Search for. Khi bấm vào tên của một đối tượng thì bạn được cung cấp chi tiết và chính xác các thông tin Discovered-ngày tìm ra, Type-loại, Wild Level-mức độ gây hại, Threat Containment-mức độ phòng tránh lây nhiễm, Removal-khả năng gỡ bỏ, Technical Details-cho biết tập tin và định dạng thường bị nhiễm (liệt kê những đường dẫn mà virus, trojan thường tạo ra, kể cả ở khu vực đăng kí hệ thống Registry). Thẻ Removal hướng dẫn gỡ bỏ đối tượng bằng cách thủ công, với những việc làm rất chi tiết. Đối với từng loại Virus, Trojan, Spyware, dịch vụ cũng hỗ trợ cho người dùng công cụ tương ứng để gỡ bỏ chúng. Trong nhóm Tool Resources ở bên trái, bạn bấm vào liên kết Virus Threat Removal Tools và bấm chọn tên virus muốn xóa bỏ, tiếp tục bấm vào liên kết Download Removal Tool ở trang hiện ra. Nếu cần sử dụng widget Internet Threat Meter (giúp cập nhật thông tin mới, cũng như cách bảo vệ máy tính khỏi hiểm họa từ Internet, gồm có: Email, Web Activities, Instant Mesgaging và File Sharing) trên desktop thì bạn bấm vào mục Internet Threat Meter on Your Desktop và làm theo ba bước hướng dẫn cài đặt widget. Ngoài ra, mục Glossary ở dịch vụ này có số lượng thuật ngữ được định nghĩa khá đầy đủ và phong phú.

Theo XHTT

Link download : http://tinyurl.com/virusinfo093

Trả lời