NolaPro Cloud Accounting

NolaPro Cloud Accounting là phần mềm quản lý kinh doanh và kế toán miễn phí dựa trên nền tảng web. Phần mềm có chứa nhiều module kế toán chuẩn, cũng như các đề mục, nhiều plugin như point-of-sale, và 1 webportal B2B cũng như 1 ứng dụng mua bán thương mại.

Hiện nay, NolaPro Cloud Accounting có thể được coi là 1 trong những ứng dụng hệ thống dựa trên nền tảng web ổn định và nhiều chức năng nhất hiện nay NolaPro Cloud Accounting bao gồm:

  • Ít hạn chế quyền đối với các tài khoản người dùng.
  • Tài khoản quản trị có thể quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau.
  • Khả năng tùy biến rất cao.
  • Nâng cấp, cập nhật hoàn toàn miễn phí.

Quá trình cài đặt và cấu hình NolaPro cũng khá đơn giản. Sau khi cài xong NolaPro Cloud Accounting, trên Desktop của các bạn sẽ có shortcut của NolaPro như hình dưới:

Shortcut ca NolaPro

Click đúp để bắt đầu, hệ thống quản trị của NolaPro sẽ khởi động. Chúng ta đăng nhập bằng tài khoản mặc định ban đầu, user là admin, mật khẩu là pass:

Mn hnh ng nhp ca NolaPro

Tại màn hình tiếp theo, các bạn chỉ cần nhập các thông tin cơ bản về công ty, người quản trị, người dùng và các thông số có liên quan khác:

Mn hnh qun tr chnh ca NolaPro

Tổng hợp

Link download : http://download.nolapro.com:8080/NOLAPRO-AMP.exe

Trả lời