Nikon D700 Firmware For Mac

Nikon D700 Firmware 1.03 giúp sửa lỗi ảnh bị thiếu sáng trong một số trường hợp trên mẫu full-frame của Nikon.

Phiên bản 1.03 được thông báo sửa lỗi khá hiếm gặp trên D700 là ảnh bị thiếu sáng trong một số trường hợp cụ thể. Phiên bản này thay thế cho bản v1.02.

Nikon D700 Firmware For Mac

Theo Số Hóa

Link download : http://download3.nikonimglib.com/archive1/KYjbu00XZFLO00RlScZ32qEZa771/F-D700-V103M.dmg

Trả lời