Nikon 1 V1 Firmware

Bản cập nhập Nikon 1 V1 Firmware 1.12 giúp sửa lỗi nhân đôi khung hình trong chế độ quay slow-motion cho máy ống kính rời nhỏ gọn không gương lật Nikon V1.

Model này trước đây gặp tình trạng một số khung hình bị nhân đôi trong chế độ quay slow-motion với tốc độ được căn chỉnh ở mức 1.200 khung hình mỗi giây.

Nikon 1 V1 Firmware

Theo Số Hóa

Link download : http://download3.nikonimglib.com/archive1/bFVUV00UiSpu00ZrFaL31grQpb35/F-V1-V112W.exe

Trả lời