Những câu ngạn ngữ, thành ngữ hàng ngày bằng Tiếng Anh

Sách những câu ngạn ngữ, thành ngữ hàng ngày bằng Tiếng Anh gồm 2 quyển, mỗi quyển gồm 30 chủ đề liên quan đến những câu thành ngữ hàng ngày được diễn tả cụ thể thông qua Tiếng Anh. Là công cụ hữu ích cho bạn đọc luyện học Tiếng Anh hàng ngày.

Nội dung 30 chủ đề quyển 1:

 • The day out that never happened
 • Money worries
 • An unexpected holiday
 • Just a rumour
 • Why no noise?
 • Will it rain?
 • Time for a change
 • To tell or not to tell?
 • How to avoid decorating
 • No holiday from family bickering
 • A summer holiday abroad
 • A break from studying
 • Consolation for failing
 • Getting the sack
 • Mending the mower
 • …..

Nội dung 30 chủ đề quyển 2:

 • Telephoning
 • Saying goodbye
 • Making introductions
 • Expressing anxiety
 • Apologizing
 • Local shopping
 • High street shopping
 • Special greetings
 • Giving thanks
 • Wishing people well
 • Greeting people
 • Discussing intentions
 • Issuing invitations
 • Offering help
 • Asking permission

Mời bạn đọc download tài liệu để xem chi tiết.

Link download : http://cdn06.rada.vn/data/file/2014/Thang10/18/Nhung-cau-ngan-ngu-thanh-ngu-hang-ngay.zip

Trả lời