Nghiên cứu quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH

1. Lý do chọn đề tài

Đậu xanh [Vigna radiata (L.) Wilczek] là một trong ba cây đậu đỗ chính trong nhóm các cây đậu ăn hạt, đứng sau đậu tương và lạc. Đậu xanh cũng chính là cây trồng có vị trí quan trọng trong nền nông nghiệp của nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Trồng đậu xanh không những cung cấp nguồn thực phẩm giàu đạm, đáp ứng nhu cầu về dinh dưỡng của con người và vật nuôi, mà còn có tác dụng cải tạo và bồi dưỡng đất do rễ của cây đậu xanh có các nốt sần chứa một số loài vi sinh vật cố định đạm sống cộng sinh.

Vấn đề đặt ra là cần nghiên cứu chọn tạo các giống đậu xanh có chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu. Hiện nay, việc nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng nói chung và đậu xanh nói riêng nhờ chỉ thị phân tử đã và đang được áp dụng rộng rãi. Các nhà khoa học đã sử dụng một số kỹ thuật sinh học phân tử như RAPD, AFLP, RFLP, SSR…để xác định quan hệ di truyền của cây trồng nhằm tạo cơ sở khoa học cho công tác chọn tạo giống cây trồng. Trên thế giới, kỹ thuật RAPD đã được nhiều tác giả sử dụng để nghiên cứu quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh như: Afzal và cs (2004), Betal và cs (2004), Lakhanpaul và cs (2000)… Ở Việt Nam, kỹ thuật RAPD cũng đã được các tác giả Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Điêu Thị Mai Hoa sử dụng để xác định quan hệ di truyền của các giống đậu xanh đột biến, các giống đậu xanh chịu hạn, các giống đậu xanh chín tập trung và không tập trung. Nhằm tạo cơ sở cho việc lựa chọn giống đậu xanh có chất lượng tốt phục vụ công tác lai tạo giống, chúng tôi lựa chọn và tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh [Vigna radiata (L.) Wilczek ]”.

2. Mục tiêu nghiên cứu

– Đánh giá chất lượng hạt của một số giống đậu xanh nghiên cứu thông qua phân tích một số chỉ tiêu hoá sinh.

– Khảo sát sự đa dạng và mối quan hệ di truyền của 30 giống đậu xanh bằng kỹ thuật RAPD.

3. Nội dung nghiên cứu

– Phân tích một số đặc điểm hình thái như: màu gốc thân mầm, màu vỏ hạt, hình dạng hạt, khối lượng 1000 hạt của các giống đậu xanh nghiên cứu.

– Phân tích một số chỉ tiêu hoá sinh: hàm lượng lipid, protein tan tổng số của các giống đậu xanh nghiên cứu.

– Tách chiết DNA tổng số của 30 giống đậu xanh nghiên cứu.

– Phân tích sự đa hình DNA được nhân bản ngẫu nhiên, xác định mức sai khác trong cấu trúc DNA hệ gen của các giống đậu xanh nghiên cứu.

– Thiết lập mối quan hệ di truyền của 30 giống đậu xanh nghiên cứu.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/06/quanheditruyengiongdauxanh.pdf

Trả lời