NetTraffic

NET Traffic là một phần mềm cho phép người sử dụng để giám sát tốc độ download và upload trong thời gian thực. Nó bao gồm rất nhiều tính năng hữu ích để theo dõi khối lượng của bạn, tải xuống và tải lên, xem các thống kê chung, chi tiết kỹ thuật đo lường giao diện của bạn và nhiều hơn nữa …

Chỉ cần chọn thẻ giao diện mạng (ví dụ như Fast Ethernet Card,. Wireless Card …), ngay lập tức nó sẽ hiển thị lưu lượng mạng cho bạn theo dõi.

Link download : http://download2.rada.vn/data/soft/2013/10/23/NetTraffic1.25.4.zip

Trả lời