Nestopia

Nestopia là một chương trình giả lập hệ máy NES/Famicom được thiết kế để giả lập phần cứng NES chính xác nhất có thể. Lúc đầu chỉ có cho Windows, Nestopia sau này đã mở rộng ra các hệ điều hành Mac OS X và Linux.

Nestopia

Các chức năng chính:

 • Hỗ trợ Famicom Disk System
 • Hỗ trợ VS. UniSystem
 • Hỗ trợ NSF
 • Giả lập sóng video
 • Hỗ trợ lưu trạng thái
 • Hỗ trợ tua lại
 • Hỗ trợ bản vá IPS
 • Quay phim
 • Một vào tay cầm không chuẩn
 • Hỗ trợ hơn 200 bản đồ bộ nhớ
 • Trình đơn mã ăn gian đi kèm với Game Genie

Tổng Hợp

Link download : http://nchc.dl.sourceforge.net/project/nestopia/Nestopia/v1.40/Nestopia140bin.zip

Trả lời