MySpellingTest for Mac

MySpellingTest Free cho phép người dùng nhanh chóng tạo bài kiểm tra chính tả, máy tính sẽ đọc cho bạn. Tất cả những gì cần làm là điền từ vào hộp thoại và kích Start. Phần mềm này sẽ đọc từ đó cho bạn theo từng từ một. Cho từ cần đọc vào hộp thoại và nhấn Enter. Phần mềm này sẽ theo dõi có bao nhiêu từ bạn đã viết chính tả chính xác, có bao nhiêu từ sai và có bao nhiêu từ đã bỏ qua. Học sinh sẽ thấy thích cách đơn giản và thú vị mỗi khi thực hành bài kiểm tra chính tả này.

pellingTest for Mac

Lamle

Link download : http://itunes.apple.com/us/app/myspellingtest-free/id472585510?mt=12

Trả lời