My Lockbox

My Lockbox là một tiện ích nhỏ gọn cho phép bạn ẩn, khoá và bảo vệ mật khẩu hầu như bất kì thư mục nào trên máy tính của bạn.

Bạn có thể sử dụng My Lockbox để ẩn dữ liệu riêng tư của mình – các tập tin của bạn không thể truy cập được từ những người dùng địa phương và từ xa.

Các tính năng và lợi ích:

  • Cực kì dễ sử dụng.
  • Hotkey để mở Control Panel với một phím tắt đơn giản.
  • Bảo vệ mật khẩu hiệu quả.
  • Hỗ trợ các ổ dĩa được định dạng FAT, FAT32, NTFS.
  • Tương thích với hệ điều hành Win XP/Vista/7 bao gồm cả các phiên bản 64-bit.
  • Bảo vệ bất kì thư mục nào bằng mật khẩu.
  • Ngăn chặn từ việc khóa các thư mục hệ thống quan trọng, ví dụ như C: Windows.
  • Bảo vệ tức thì, không làm xáo trộn hay di chuyển tập tin đến vị trí khác.
  • Bảo vệ các thư mục ngay cả trong chế độ Safe Mode.

Theo yume

Link download : http://fspro.net/download/distr/mylockbox_setup.zip

Trả lời