Muzy

Muzy là một loại blog đầy sáng tạo trên Facebook.

Muzy là ứng dụng hoàn toàn miễn phí, tất cả trong một, cho phép người dùng tạo ảnh cắt dán, chỉnh sửa ảnh…

Người dùng dễ dàng chia sẻ tác phẩm trên Facebook hoặc lưu vào thiết bị.

Tính năng:

  • Tạo ảnh cắt dán cho ảnh Facebook hoặc ảnh trong thiết bị
  • Thêm khung hình và chọn nhiều bố cục cổ điển
  • Thêm hiệu ứng tuyệt đẹp
  • Chỉnh sửa hiệu ứng màu (đen trắng)
  • Đăng trên Facebook

Minh Lộc

Link download : http://muzy.com/app/photobox

Trả lời