Multiple Image Resizer .NET

Multiple Image Resizer .NET là công cụ thay đổi kích thước ảnh hàng loạt rất dễ sử dụng. Nó cho phép bạn resize, xoay, thêm text … vào ảnh.

Multiple Image Resizer .NET

Multiple Image Resizer .NET hỗ trợ các định dạng BMP, JPG, GIF, TIFF, EXIF, PNG, EMF, ICO và WMF.

Phần mềm này hoàn toàn miễn phí. Dưới đây là danh sách những yêu cầu người dùng cần thực hiện trước khi cài đặt Multiple Image Resizer:

  • Đang sử dụng Windows (Windows XP SP3, Windows Vista SP1, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows Server).
  • Đã download và cài đặt Microsoft .NET Framework 4.0 hoặc cao hơn.
  • Quyền administrator để cài đặt.

Link download : http://www.multipleimageresizer.net/download/software4/Mir4Installer.exe

Trả lời