muCommander for Linux

muCommander là ứng dụng quản lý tập tin nhỏ gọn. Nó chạy trên bất kỳ hệ điều hành có hỗ trợ Java (Mac OS X, Windows, Linux, * BSD, Solaris …).

Các tính năng:

– File hệ thống ảo với ổ đĩa cục bộ, hỗ trợ FTP, SFTP, SMB, NFS, HTTP, Amazon S3, Hadoop HDFS và Bonjour

– Nhanh chóng sao chép, di chuyển, đổi tên file, tạo thư mục, tập tin email

– Duyệt, tạo và giải nén các file ZIP, RAR, 7z, TAR, GZip, BZip2, ISO/NRG, AR/Deb và LST

– Hỗ trợ nhiều cửa sổ

– Truy cập toàn bộ bàn phím

– Bookmark chung và quản lý thông tin

– Hỗ trợ 27 ngôn ngữ

muCommander

Link download : http://www.mucommander.com/download/mucommander-0_9_0.tar.gz

Trả lời