MPlayer

MPlayer là một chương trình không xa lạ với cộng đồng mã nguồn mở. MPlayer được đánh giá là chương trình video player hay nhất trong môi trường Linux. Hơn nữa, MPlayer cũng hoạt động tốt trên cả Windows lẫn Mac OS X. Có khá nhiều chương trình Video Player được phát triển dựa trên nền tảng của MPlayer.

Phiên bản dành cho hệ điều hành Mac OS X.

Link download : http://files7.majorgeeks.com/files/361f984ff0040fbc17be3547788ad9f3/multimedia/MPUI.2013-06-29.exe

Trả lời