Mozilla Firefox for Mac (Tiếng Việt)

Mozilla Firefox là một trình duyệt web nhanh, đầy đủ tính năng.

Firefox bao gồm chặn Pop-up, duyệt Tab, tích hợp với Google search, quản lý quyền riêng tư đã được đơn giản hóa, cửa sổ trình duyệt được sắp xếp hợp lý giúp bạn quan sát được nhiều trang hơn trình duyệt khác và một số tính năng mà bạn có thể sử dụng mỗi khi trực tuyến.

Mozilla Firefox

Những điểm mới trong phiên bản 17.0:

  • Firefox trên Mac OS X giờ đây hỗ trợ thêm VoiceOver được mở mặc định.
  • Sửa những lỗi bảo mật có trong 16.0.2.
  • Phát triển tính năng Click-To-Play: Click-To-Play là một tính năng bảo mật được giới thiệu trên Firefox 14 giúp bạn vô hiệu hóa toàn bộ plugin theo mặc định, cho phép kích hoạt plugin thủ công khi bạn cần tới nó để truy cập vào 1 website nào đó.
  • Tích hợp Facebook: Firefox 17 được tích hợp 1 Social API cho phép bạn đăng nhập vào mạng xã hội ngay trên trình duyệt. Sau khi kích hoạt, bạn có thể chat với bạn bè, xem thông báo, kết bạn, nhắn tin trong 1 sidebar trên trình duyệt.
  • Hỗ trợ ứng dụng web viết bằng ngôn ngữ HTML5, CSS3, JavaScript (Windows/Mac/Linux).
  • Hỗ trợ thêm tiếng Acholi và Kazakh.
  • Nâng cao sự phản hồi JavaScript.

Đặng Hương

Link download : http://download.cdn.mozilla.net/pub/mozilla.org/firefox/releases/17.0/mac/vi/Firefox%2017.0.dmg

Trả lời