Mozilla Firefox 29

Ngay sau khi ra mắt phiên bản chính thức của trình duyệt Firefox 28, Mozilla tiếp tục cung cấp cho người dùng phiên bản Beta 29 với nhiều tính năng mới hấp dẫn. Để hiển thị các trang web, Firefox sử dụng cách bố trí Gecko thực hiện các tiêu chuẩn duyệt web mới nhất, thêm vào một số tính năng được dự định để dự đoán khả năng bổ sung các tiêu chuẩn.

Firefox 28 Beta lt xc vi giao din hin i

Ở chế độ Modern UI, người dùng sẽ làm việc toàn màn hình, các nút bấm to rõ như nhiều ứng dụng khác cũng mang phong cách thiết kế theo kiểu Modern UI.

Đặc biệt, người dùng có thể chuyển đổi nhanh chóng giữa hai chế độ làm việc Desktop và Modern UI nhanh chóng, bằng cách vào Firefox, chọn Relaunch into Firefox for Windows 8 Touch từ chế độ Desktop, hoặc ngược lại từ chế độ Modern UI.

Firefox 29 Beta được cung cấp miễn phí, là bản cài đặt trực tuyến nên máy tính phải có kết nối Internet khi cài đặt.

Link download : http://dm-download02.mozilla.org/pub/mozilla.org/mozilla.org/firefox/releases/29.0b1/win32/en-US/Firefox%20Setup%2029.0b1.exe

Trả lời

Mozilla Firefox 29

Ngay sau khi ra mắt phiên bản chính thức của trình duyệt Firefox 28, Mozilla tiếp tục cung cấp cho người dùng phiên bản Beta 29 với nhiều tính năng mới hấp dẫn. Để hiển thị các trang web, Firefox sử dụng cách bố trí Gecko thực hiện các tiêu chuẩn duyệt web mới nhất, thêm vào một số tính năng được dự định để dự đoán khả năng bổ sung các tiêu chuẩn.

Firefox 28 Beta lt xc vi giao din hin i

Ở chế độ Modern UI, người dùng sẽ làm việc toàn màn hình, các nút bấm to rõ như nhiều ứng dụng khác cũng mang phong cách thiết kế theo kiểu Modern UI.

Đặc biệt, người dùng có thể chuyển đổi nhanh chóng giữa hai chế độ làm việc Desktop và Modern UI nhanh chóng, bằng cách vào Firefox, chọn Relaunch into Firefox for Windows 8 Touch từ chế độ Desktop, hoặc ngược lại từ chế độ Modern UI.

Firefox 29 Beta được cung cấp miễn phí, là bản cài đặt trực tuyến nên máy tính phải có kết nối Internet khi cài đặt.

Link download : http://dm-download02.mozilla.org/pub/mozilla.org/mozilla.org/firefox/releases/29.0b1/win32/en-US/Firefox%20Setup%2029.0b1.exe

Trả lời