MMPlayer for Palm

MMPlayer là một chương trình chơi các định dạng media dành cho điện thoại di động. Chương trình có khả năng chơi khá nhiều loại định dạng file khác nhau như audio, video files.

Plays DivX, H263, mpeg-1 và mpeg-2 video plus mp3, Ogg và MIDI audio. Với chương trình này bạn có thể kêt hợp với chương trình để nén 1 video CD với thời lượng 2h vào trong 1 chiếc thẻ 128M để có thể xem video khi bạn đi trên đường. Chương trình cũng hỗ trợ cho các định dạng file MJPEG để bạn có thể xem các file ảnh jpeg chụp từ máy ảnh số.

MMPlayer for Palm

Link download : http://www.mmplayer.com/rel/MMPlayerBase2.0.5.zip

Trả lời