Misty Iconverter

Misty Iconverter là một ứng dụng giúp người dùng tạo ra các biểu tượng độc đáo dựa trên các bức ảnh có sẵn. Công cụ này được thiết kế sao cho khá dễ sử dụng và phù hợp với người dùng mọi cấp độ.

Cụ thể, Misty Iconverter giúp chuyển đổi từ ảnh định dạng PNG và JPG sang ICO, định dạng mặc định cho các chương trình ứng dụng.

Ngay khi cài đặt chương trình, bạn có thể bắt đầu nhập ảnh vào Misty Iconverter và chuyển đổi. Nhấn nút Add File và tìm duyệt ảnh lưu trên máy. Hoặc bạn cũng có thể nhập ảnh từ một số nguồn khác nếu muốn.

Misty Iconverter

Những ảnh này không được phép lớn hơn 350 pixel chiều cao. Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, icon đó sẽ được lưu vào một thư mục riêng.

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp miễn phí với giao diện trực quan và các tính năng đủ để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi biểu tượng, thì Misty Iconverter chính là phần mềm dành cho bạn.

Thay đổi trong phiên bản 1.8:

  • Sửa một số lỗi.
  • Bổ sung thêm định dạng ảnh GIF và TIFF.

Thùy Vân

Link download : http://downloads.techygeekshome.co.uk/IconConverter/v18/MistyIconverterv18.zip

Trả lời