MiniTool Photo Recovery

MiniTool Photo Recovery là một ứng dụng đơn giản hỗ trợ người dùng khôi phục lại hình ảnh bị mất từ các thiết bị lưu trữ khác nhau như: thẻ nhớ, ổ cứng, ổ đĩa flash USB, vv.

MiniTool Photo Recovery

Một số tính năng chính: Khôi phục tất cả tập tin đa phương tiện bị mất trong các thiết bị lưu trữ

 • Hỗ trợ tất cả thiết bị lưu trữ, bao gồm cả: đĩa cứng, thẻ SD, ổ đĩa flash USB, thẻ nhớ, CD, vv.
 • Hỗ trợ không chỉ khôi phục ảnh mà còn cả tập tin video, audio và các tập tin đa phương tiện khác trên Windows.
 • Dịch vụ khôi phục tập tin đa phương tiện được cung cấp hoàn toàn miễn phí.

Quá trình khôi phục

Lựa chọn thiết bị lưu trữ mà có tập tin media bị mất. Sau đó, tiến hành quét thiết bị lưu trữ được lựa chọn. Tiếp theo, tìm kiếm file cần được phục hồi dựa trên bộ lọc, rồi xem trước. Cuối cùng, kiểm tra và khôi phục tập tin cần thiết.

Khôi phục file linh hoạt, tiết kiệm thời gian và chính xác

 • Setting: Chức năng này có thể giúp người dùng thiết lập các loại tập tin cần được phục hồi trước khi quét. Nhờ đó, góp phần vào việc tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng và chính xác hơn.
 • Filter: Lọc dữ liệu cần được phục hồi thông qua các thông số như: tên file, phần mở rộng và kích thước để tìm kiếm file nhanh chóng.
 • Preview: Các file có dung lượng dưới 20 MB luôn có sẵn để xem trước. Với chức năng này, người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu mong muốn chính xác hơn.
 • Saving scan result automatically: Không cần phải quét lại thiết bị lưu trữ, người dùng có thể tải các kết quả quét trước đó và thoải mái khôi phục hình ảnh bị mất một cách trực tiếp.

Bé Ngoan

Link download : http://minitool.com/download/mpr2free.exe

Trả lời

MiniTool Photo Recovery

MiniTool Photo Recovery là một ứng dụng đơn giản hỗ trợ người dùng khôi phục lại hình ảnh bị mất từ các thiết bị lưu trữ khác nhau như: thẻ nhớ, ổ cứng, ổ đĩa flash USB, vv.

MiniTool Photo Recovery

Một số tính năng chính: Khôi phục tất cả tập tin đa phương tiện bị mất trong các thiết bị lưu trữ

 • Hỗ trợ tất cả thiết bị lưu trữ, bao gồm cả: đĩa cứng, thẻ SD, ổ đĩa flash USB, thẻ nhớ, CD, vv.
 • Hỗ trợ không chỉ khôi phục ảnh mà còn cả tập tin video, audio và các tập tin đa phương tiện khác trên Windows.
 • Dịch vụ khôi phục tập tin đa phương tiện được cung cấp hoàn toàn miễn phí.

Quá trình khôi phục

Lựa chọn thiết bị lưu trữ mà có tập tin media bị mất. Sau đó, tiến hành quét thiết bị lưu trữ được lựa chọn. Tiếp theo, tìm kiếm file cần được phục hồi dựa trên bộ lọc, rồi xem trước. Cuối cùng, kiểm tra và khôi phục tập tin cần thiết.

Khôi phục file linh hoạt, tiết kiệm thời gian và chính xác

 • Setting: Chức năng này có thể giúp người dùng thiết lập các loại tập tin cần được phục hồi trước khi quét. Nhờ đó, góp phần vào việc tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng và chính xác hơn.
 • Filter: Lọc dữ liệu cần được phục hồi thông qua các thông số như: tên file, phần mở rộng và kích thước để tìm kiếm file nhanh chóng.
 • Preview: Các file có dung lượng dưới 20 MB luôn có sẵn để xem trước. Với chức năng này, người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu mong muốn chính xác hơn.
 • Saving scan result automatically: Không cần phải quét lại thiết bị lưu trữ, người dùng có thể tải các kết quả quét trước đó và thoải mái khôi phục hình ảnh bị mất một cách trực tiếp.

Bé Ngoan

Link download : http://minitool.com/download/mpr2free.exe

Trả lời