Midi Sheet Music for Mac

Midi Sheet Music 2.4 là một chương trình giúp hiển thị bản nhạc từ các tập tin âm nhạc MIDI. File MIDI có thể được tải về từ các trang web khác nhau trên Internet.

Midi Sheet Music

Các tính năng:

– Hiển thị bản nhạc cho các tập tin MIDI.

– Lưu bản nhạc dạng hình ảnh PNG hoặc tập tin PDF.

– In ấn.

– Điều chỉnh mức độ phóng to.

– Hiển thị các ghi chú với màu sắc khác nhau.

– Và nhiều tính năng khác.

Link download : http://sourceforge.net/projects/midisheetmusic/files/midisheetmusic/2.4/MidiSheetMusic-2.4-mac.zip/download

Trả lời