Microsoft Visual Studio Test Professional 2012

Visual Studio Test Professional 2012 là phần mềm lý tưởng dành cho tester, chuyên gia phân tích nghiệp vụ, quản lý sản phẩm và nhà đầu tư đang cần đến công cụ cộng tác nhóm, nhưng không phát triển đầy đủ IDE. Các thành viên trong nhóm có thể tận dụng ưu thế của việc kiểm tra tích hợp hệ thống và quản lý sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của nhà phát triển.

Visual Studio Test Professional 2012

Yêu cầu hệ thống:

Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012.

  • Windows 7 SP1 (x86 và x64);
  • Windows 8 (x86 và x64);
  • Windows Server 2008 R2 SP1 (x64);
  • Windows Server 2012 (x64).

Yêu cầu phần cứng:

  • Bộ vi xử lý: 1.6 GHz trở lên.
  • RAM: 1 GB (32 Bit) hoặc 2 GB (64 Bit) (Thêm 512MB vào host nếu chạy trong máy ảo).
  • Ổ cứng trống: 500 MB.
  • Ổ đĩa cứng: 5400 RPM.
  • Card video tương thích DirectX 9, chạy với độ phân giải màn hình 1024 x 768 hoặc cao hơn.

Đặng Hương

Link download : http://download.microsoft.com/download/7/9/7/7971903E-34E0-460C-9B38-84E8C1D0F3C3/VS2012_TESTPRO_enu.iso

Trả lời