Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012

Visual Studio Team Foundation Server 2012 là phần mềm kiểm soát mã nguồn, quản lý dự án và cộng tác nhóm cùng với bộ phần mềm Microsoft của công cụ Application Lifecycle Management để hỗ trợ các nhóm hoạt động hiệu quả hơn nhằm thiết kế phần mềm chất lượng cao hơn.

Bằng cách tự động hóa quá trình phân phối phần mềm, toàn bộ nhóm có thể tận dụng các công cụ để theo dõi hoạt động, giao dịch, nhiệm vụ,… Ngoài ra, Team Foundation Server 2012 còn hỗ trợ báo cáo, truy xuất nguồn gốc đầy đủ và hiển thị chất lượng phần mềm trong thời gian thực.

Visual Studio Team Foundation Server 2012

Yêu cầu hệ thống:

Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012.

  • Windows 7 SP1 (x86 và x64);
  • Windows 8 (x86 và x64);
  • Windows Server 2008 SP2 (x64);
  • Windows Server 2008 R2 SP1 (x64);
  • Windows Server 2012 (x64).

Yêu cầu phần cứng:

  • Bộ vi xử lý: 2.2 GHz trở lên.
  • RAM: 1 GB – cài đặt cơ bản.
  • RAM: 2 GB – cài đặt tiêu chuẩn (không có SharePoint).
  • RAM: 10 GB – cài đặt đầy đủ (có SharePoint).
  • Ổ cứng trống: 8 GB.

Đặng Hương

Link download : http://download.microsoft.com/download/A/C/F/ACFEFCE0-9BC1-4F8C-80B8-06A0929ED926/VS2012_TFS_enu.iso

Trả lời