Memolane

Tên gọi của ứng dụng Memolane bao hàm ý nghĩa về chức năng chính của nó: lưu giữ lại những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn. Memoland cho phép bạn nhập dữ liệu từ các mạng xã hội như Twitter, Facebook, Instagram, Flickr, YouTube, Picasa, Vimeo, WordPress… và chia sẻ những thông tin này với người nào bạn muốn.

Link download : http://memolane.com/site/

Trả lời