MediaJoin

Bạn cần nối kết hai tập tin WMA và MP3 thành một? Hay cần nối hai đoạn phim khác chuẩn thành một đoạn liên tiếp? MeidaJoin là công cụ mà bạn cần dùng đến trong trường hợp này.

MediaJoin

MediaJoin sẽ giúp bạn nối nhiều tập tin lại với nhau và xuất ra tập tin dạng WMA, MP3. Ngoài ra, MediaJoin còn cho bạn nối kết các định dạng video.

Các định dạng chương trình hỗ trợ để nối kết và chuyển đổi:

  • Định dạng Video: AVI, MPEG (MPG), WMV (Windows Media Video). 
  • Định dạng Audio: MP3 (MPEG Layer 3), MP2 (MPEG Layer-2), WMA (Windows Media Audio), OGG (OGG Vorbis), WAV (Waveform Audio).

Hướng dẫn Hướng dẫn sử dụng MediaJoin:

Sau khi cài đặt chương trình, chọn thẻ tương ứng trong Media Type để chọn tập tin cần nối kết và chuyển đổi theo hai dạng Audio và Video.

Tiếp theo, vào File Output Format Configuration chọn thông số xuất file. Để thêm vào các tập tin cần nối kết, bạn chọn Add, nếu muốn loại bỏ khỏi list thì chọn tập tin và nhấn Remove. Sau khi hoàn tất thiết lập. Nhấn Join để chương trình nối kết và xuất ra định dạng tập tin tương ứng cho bạn. 

Link download : http://www.multimedia-downloads.com/download/setup_mj.exe

Trả lời