McAfee SiteAdvisor

McAfee SiteAdvisor là phần mềm có khả năng phân tích và nhận dạng những website “bẩn” và không an toàn để cảnh báo người dùng trước khi họ ghé thăm.

McAfee SiteAdvisor

Phần mềm cũng cho phép người dùng khóa không cho phép truy cập các website bị đánh giá không an toàn, đề phòng trường hợp người ngoài tự ý sử dụng máy tính để truy cập các website này, bất chấp cảnh báo của phần mềm.

So với các công cụ tương tự có chức năng cảnh báo độ an toàn của website, McAfee SiteAdvisor có khả năng nhận diện và đánh giá số lượng website lớn và đầy đủ hơn rất nhiều.

Link download : https://sadownload.mcafee.com/products/SA/Website/saSetup.exe

Trả lời