Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế gửi lên phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi quản lý trực tiếp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (Chỉ kê khai những thông tin dự kiến thay đổi).

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):…..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau1:

Mu thng bo thay i thng tin ng k thu

1 Chỉ kê khai những thông tin dự kiến thay đổi

2 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký hoặc dự kiến đăng ký bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính.

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang11/08/Thong_Bao_Thay_Doi_Thong_Tin_Dang_Ky_Thue.pdf

Trả lời