Mẫu số S13-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu số S13-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)

(dùng cho TK: 131, 331)

Tài khoản:…………………..

Đối tượng: ………………..

Loại tiền: VNĐ

Mu s S13-DNN: S chi tit thanh ton vi ngi mua (ngi bn)

– Sổ này có ……. trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……

– Ngày mở sổ: ……….

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang11/13/So_Chi_Tiet_Thanh_Toan.pdf

Trả lời