Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng ban hành theo  Quyết định số: số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mở tài khoản giao dịch: …………………………..
Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: ………………………… 

Mu s S08-DN: S tin gi ngn hng

– Sổ này có …. trang, đánh từ trang 01 đến trang …….

– Ngày mở sổ ………………………………..

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn05.rada.vn/data/file/2014/Thang11/24/So_Tien_Gui_Ngan_Hang.pdf

Trả lời