Mẫu số S02c1-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Mẫu số S02c1–DNN: Sổ cái dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ được ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

 SỔ CÁI

(dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Năm: …………………………

Tên tài khoản: …………..

Số hiệu: ……………………

– Sổ này có …………….. trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……………

– Ngày mở sổ: ………………………………..

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn06.rada.vn/data/file/2014/Thang10/22/So_Cai_Chung_Tu_Ghi_So.pdf

Trả lời