Mẫu số 10-LĐTL: Bảng trích nộp các khoản theo lương

Download.com.vn xin giới thiệu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương được ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Tháng … năm …

Đơn vị tính…………..

Mu s 10-LTL: Bng trch np cc khon theo lng

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn06.rada.vn/data/file/2014/Thang11/08/Bang_Ke_Trich_Nop_Cac_Khoan_Theo_Luong.pdf

Trả lời