Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị văn phòng

Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị văn phòng là phiếu do người sử dụng tài sản lập nhằm thông báo về tình trạng tài sản và yêu cầu sửa chữa trang thiết bị trong văn phòng với các nội dung: tên người yêu cầu, tài sản yêu cầu sửa chữa, tình trạng tài sản, nội dung yêu cầu…. 

PHIẾU YÊU CẦU SỬA CHỮA

Ngày …….. tháng………. năm 20….

Tên nhân viên: …….………………………………………………………………………………….

Bộ phận: ………………………………………………………..………………………………………….

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn05.rada.vn/data/file/2014/Thang11/20/Phieu_Yeu_Cau_Sua_Chua_Thiet_Bi_Van_Phong.pdf

Trả lời