Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề/học việc

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề (học việc) giữa một bên là trung tâm đào tạo nghề và một bên là học viên theo học thỏa thuận ký kết một số điều khoản theo quy định.

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ (HỌC VIỆC) 

– Căn cứ Quyết định 776/2001/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 08 năm 2001 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm dạy nghề;

– Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số …………………. của ………………………. do sở Lao động Thương binh và xã hội cấp;

– Căn cứ cơ cấu tổ chức và Quy chế Công ty ………………………………….;

– Căn cứ quy chế Trung tâm dạy nghề ……………………………………………

Bên dạy nghề:     TRUNG TÂM DẠY NGHỀ …………………………

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………………………….

Đại diện: Ông/Bà …………………………………………….……………………………………………………

Chức vụ:         Giám đốc Công ty

Địa chỉ:……………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………….Fax:……………………………………………………….

Email:……………………………………………………………………………….………………………………..

Bên học nghề:

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………tháng…….năm …………………………………

Trình độ văn hoá:……………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tạm trú số ……..do Công an ………….cấp ngày……………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………..

Mang CMND:………….hoặc hộ khẩu số:……………………………………………………………………….

Cấp ngày…….tháng…….năm…….Tại: Công an………………………………………………………………

Thoả thuận ký kết Hợp đồng đào tạo nghề và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Công ty đào tạo nghề…………………….cho anh (chị)………………………………… theo đúng hợp đồng số……..từ ngày………..tháng……..năm……..đến ngày…….tháng…….năm………………………..

       Địa điểm học: Tại Trung tâm dạy nghề ……………………….. –  Công ty ……………………….

Điều 2: Chế độ học nghề

1. Thời gian học nghề: .…….tháng (=…..tuần: =…….giờ)

2. Thời gian học trong ngày:

Sáng từ : 8h00 đến 11h00

Chiều từ : 14h00 đến 17h00

Tối từ : 18h00 đến 21h00

1. Chế độ nghỉ ngày chủ nhật và tất cả các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

2. Học sinh được cấp phát:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Người học được học trong điều kiện an toàn và vệ sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của người học

1. Nghĩa vụ:

Người học phải làm đầy đủ thủ tục nhập học và đóng học phí theo quy định mới được vào học.

Trong học tập tuyệt đối chấp hành nội quy của lớp học, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật. Nếu vi phạm phải bồi thường toàn bộ học phí của khoá học và những tổn thất gây ra, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Quyền hạn:

Học viên có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho mình và xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

 Người nhập học hoặc đang học nếu vì lý do nào đó mà chưa tham gia học được thì Công ty sẽ xét để bảo lưu và được học lại (Thời gian bảo lưu không quá 03 tháng)

 3. Quyền lợi

Người học được học tập lý thuyết và thực hành nghề đảm bảo đủ thời gian, nội dung chất lượng theo chương trình của Công ty đã đề ra theo quy định của Bộ LĐTBXH.

Người học được kiểm tra trình độ lý thuyết, tay nghề và được cấp chứng chỉ theo quy định . Những học viên có kết quả học tập tốt có nguyện vọng sẽ được giới thiệu thực tập tại các cửa hàng sửa chữa bảo hành và tiếp tục đăng ký học các lớp học nâng cao.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của Trung tâm dạy nghề

1. Nghĩa vụ

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề để người học học tập đạt hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký.

2. Quyền hạn

Công ty có quyền điều chuyển người học giữa các lớp và thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp người học vi phạm hợp đồng theo quy định của Pháp luật.

Học viên được hoặc phải chấm dứt Hợp đồng đào tạo nghề trước thời hạn trong các trường hợp (có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và có căn cứ rõ ràng) sau đây:

+ Đi nghĩa vụ quân sự

+ Lý do sức khoẻ

+ Vi phạm Pháp luật của Nhà nước và Quy chế của Trung tâm đào tạo

Điều 5: Điều khoản chung

1. Những thoả thuận khác: ……………………………………………………………………………………………..     

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Hợp đồng đào tạo nghề có hiệu lực từ ngày…..tháng…..năm……đến ngày ….tháng….năm….

Điều 6:  Hợp đồng đào tạo nghề được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau.

+ 01 bản người học nghề giữ.

+ 01 bản Công ty ……………………………………………….. giữ.

Hợp đồng đào tạo nghề được làm tại: Công ty ……………………………..

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang11/11/Mau-Hop-dong-dao-tao-nghe.pdf

Trả lời