Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ là mẫu văn bản ủy quyền giao nhận chứng từ, bao gồm những nội dung: thông tin về bên ủy quyền, thông tin về bên nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền thực hiện giao nhận chứng từ …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

GIẤY ỦY QUYỀN CHO NHÂN VIÊN
GIAO NHẬN CHỨNG TỪ

Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………………………….

1. Người đại diện: ……………………………………………………………………………………………………

2. Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………

Ủy quyền cho:

– Tên nhân viên: ………………………………………………………………………………………………………

– Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………

– Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: ……………………………………………………………………………

Thực hiện giao và nhận chứng khoán và các công văn, tài liệu với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận đăng ký thành viên lưu ký cho (tên Công ty/Ngân hàng) …………….. và chỉ bị hủy bỏ khi có văn bản thông báo của Công ty/ngân hàng …………….

…………, ngày ……. tháng ….… năm ……

 

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn05.rada.vn/data/file/2014/Thang10/29/Giay_Uy_Quyen_Cho_Nhan_Vien_Giao_Nhan_Chung_Tu.pdf

Trả lời