Mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY THỎA THUẬN
Về việc bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất

Tôi tên là: ……………………………………………. sinh năm:………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………………. do:………………………………….

cấp ngày: ……………………………………….. tháng……………………….. năm…………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………….

Tôi có lập hồ sơ xin sử dụng đất để xây dựng trên phần đất:

Diện tích: ………………………. m2

Thuộc thửa:………….. Tờ bản đồ số ………….. bộ địa chính………………..

Ranh giới, diện tích khu đất được xác định theo “Bản đồ hiện trạng vị trí đất tỷ lệ 1/500 số:…… ngày…. tháng……..năm……..do đơn vị đo đạc lập là …………………..

– Nguyên phần đất do người đang quản lý sử dụng có tên là:

Ông (Bà):………………………………………………………. sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:………………. do:…………..cấp ngày:……….. tháng……….. năm…………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/Giaythoathuan-Boithuongdat.doc

Trả lời