Mẫu giấy thanh toán tạm ứng

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy thanh toán tạm ứng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán. Biểu mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG
Ngày … tháng … năm …

Số: …………….
Nợ: …………….
Có: …………….

– Họ và tên người thanh toán: …………………………………………………………………………….

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………………………………

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

 

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang11/01/Giay_Thanh_Toan_Tien_Tam_Ung.pdf

Trả lời