Mẫu Giấy bảo lãnh cho thân nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o——–

GIẤY BẢO LÃNH
(cho thân nhân là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam)

1/ Họ tên người bảo lãnh:………………

2/ Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………

3/ Nam/Nữ……………………

4/ Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu):…………………

5/ Địa chỉ tạm trú dài hạn (nếu có):………………..

6/ Giấy chứng minh nhân dân số:………………

Ngày cấp……………………. Nơi cấp:………………………..

7/ Nghề nghiệp………………………. Nơi làm việc hiện nay:………………………..

8/ Xin bảo lãnh cho……….. thân nhân đang định cư ở nước …………..được hồi hương về cư trú tại địa chỉ:………….

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/Giaybaolanh-congdan.doc

Trả lời