Mẫu đơn xin bảo lãnh cho bị can tại ngoại

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin bảo lĩnh cho bị can đang bị giam giữ được áp dụng biện pháp tại ngoại dựa vào quy định quyền bảo lãnh trong Bộ luật hình sự.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

                                                                                                    ……….., ngày ……tháng……..năm…….

ĐƠN XIN BẢO LĨNH CHO BỊ CAN ĐANG BỊ GIAM GIỮ ĐƯỢC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠI NGOẠI

Tôi (Tổ chức) bảo lĩnh: ………………………………………………………………………………………………….        

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………………..

Trú tại:…………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi là (quan hệ) với ……………………………………………………….(tên người bị bắt, ngày tháng năm sinh)

Nêu lý do bị bắt:…………………………………………………………………………………………………………….

Hiện đang tạm giam/tạm giữ ở đâu:…………………………………………………………………………………

Nay gia đình tôi làm đơn này kính gửi tới Cơ quan điều tra xin được bảo lĩnh cho ………………. được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ Tạm giam sang hình thức Tại ngoại vì một số lý do sau:

Trình bày một số lý do: Nhân thân, sức khỏe, vi phạm lần đầu hay không, là lao động chính……………………

Gia đình/Tổ chức chúng tôi xin cam kết sau khi …………………………………được tại ngoại sẽ:

– Cam đoan không cho …………………….đi khỏi nơi cư trú: Giám sát, quản lý mọi hành vi, sinh hoạt của ……….;

– Thường xuyên nhắc nhở, giáo dục …………………hiểu biết pháp luật và khai báo thành khẩn.;

– Đảm bảo …………..…sẽ có mặt theo đúng thời gian, địa điểm ghi tron giấy triệu tập mà các cơ quan chức năng ấn định, chấp hành đầy đủ những quy định về tố tụng của pháp luật.

Gia đình/Tổ chức chúng tôi cũng xin cam kết với cơ quan công an là sẽ quản lý, giám sát ……………… thường xuyên. Nếu sai chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam và trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ!

                                                                                               Gia đình ký (Cơ quan, tổ chức bảo lĩnh)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Thang10/15/don-xin-bao-lanh-cho-bi-can-tai-ngoai.pdf

Trả lời