Mẫu Công văn giải thể doanh nghiệp

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu công văn giải thể doanh nghiệp được thông báo đến chi cục thuế – nơi quản lý trực tiếp đơn vị để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp.

 

Kính gửi: Chi cục thuế …………………………………………………………………

Công ty ………………..được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số……………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………. 

Trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………..

Ngành nghề kinh doanh: ………………………………………………………………………………………

Vì lý do hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào Điều 158 của Luật Doanh Nghiệp ngày 29/11/2005 về thủ tục giải thể doanh nghiệp, Công ty …………………………. quyết định giải thể doanh nghiệp (Quyết định được gửi kèm theo công văn), đồng thời xin xác nhận về việc không nợ thuế, đóng cửa Mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp được thu hồi.

Vậy chúng tôi kính báo và đề nghị Quý cơ quan giúp đỡ để công ty tiến hành thủ tục giải thể theo đúng Luật định.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Link download : http://cdn05.rada.vn/data/file/2014/Thang11/06/Cong_Van_Giai_The_Doanh_Nghiep.pdf

Trả lời