Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) được Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Quý ……….. năm ………..

Tên đơn vị (cá nhân):……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………. Mã số thuế: ………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………

Mu bo co tnh hnh s dng ho n

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai trái, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày……….tháng………năm…………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://server1.rada.vn/data/file/2014/Thang10/13/Tinh_Hinh_Su_Dung_Hoa_Don_BC26-AC.pdf

Trả lời